Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V naší společnosti řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby Pavel Ludvík OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY se sídlem Hřbitovní 279, Žabčice, IČ: 75751151, zapsaný u MÚ Židlochovice, č.j.: ŽÚ2370/05Ž, ev.č.: 370306-68609-00, v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu, IČ a DIČ v případě firemních zakázek. Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem přípravy cenových nabídek, přípravy smluv a evidenci účetnictví a budeme je zpracovávat po dobu 5-ti let nebo dle platných právních předpisů.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu info@ludvik-okna.cz nebo dopis na adresu Pavel Ludvík OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY, Hřbitovní 279, 664 63, Žabčice.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány:

Společností Pavel Ludvík, IČO 75751151, se sídlem Hřbitovní 279 664 63, Žabčice; provozovna Branišovice 101, Branišovice, 671 77

 • Google Analytics: zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords: zaznamenává cookie a použití webu, konverze
 • Google nákupy: –
 • Heureka: –
 • Zboží.cz: –
 • Sklik: zaznamenává cookie a použití webu, konverze

Tyto www stránky se zabývají primárně montáží oken a exteriérových dveří, okenních a dveřních doplňků (sítě, parapety, žaluzie), montáží zimních zahrad. Evidujeme vaše objednávky, pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování, přístup do administrace jen pro povolené IP adresy atd.). Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Níže všechny případy rozebíráme podrobněji, především z pohledu právních důvodů zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši poštovní adresu (Pavel Ludvík, Hřbitovní 279 664 63) nebo na email info@ludvik-okna.cz. Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody.

Není-li to výslovně uvedeno, www.ludvik-okna.cz nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Osobní údaje získané od subjektu

Kontaktní formulář

Odeslání dotazu či poptávky Kontaktní formulář slouží subjektům, které se chtějí dotázat na jakoukoliv informaci ohledně naší firmy. Případně mají zájem o montáž oken, dveří, zimních zahrad. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou jen tři: kontakt na vás, což je e-mailová adresa, telefon a vaše jméno. 
Osobní údaj: E-mailová adresa, jméno, telefon, zpráva
Získání osobního údaje: Od subjektu
Zákonnost: Souhlas subjektu
Účel: Kontaktní informace, využitelné pro uživatelskou podporu, případně vznik smluvního vztahu
Informace o zpracování: Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s Pavlem Ludvíkem, nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pokud jde jen o zaslání dotazu, data archivujeme jen po dobu komunikace, maximálně 1 měsíc. Pak dojde o odstranění vašich dat (e-mailu i veškeré komunikace).

Osobní údaje získané automaticky

Webový server www.ludvik-okna.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány vlastními logy www serveru a přes Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na www stránku přistupováno. Ludvik-okna.cz používá takto získané informace jen a pouze k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci webu.

Údaje pro reklamní systémy
Využíváme technologie retargetingu od služby SKLIK provozované společností Seznam.cz, a.s. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří projevili zájem o naše služby, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Využíváme technologie remarketingu od služby ADWORDS provozované společností Google Ireland Limited. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří projevili zájem o naše služby, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google.

Ukládání dat na počítač uživatele
V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Více o cookies píšeme tady: https://www.ludvik-okna.cz/informace-tykajici-se-souboru-cookie

Zabezpečení osobních údajů

Pro přenos dat využíváme výhradně zabezpečené připojení s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v zabezpečené databázi a na cloudu. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři (Google).

Omezení přístupu, používáme blokování přístupu do administrace dle IP adres, pravidelně měníme přístupové údaje, hesla jsou hashované.

Správce

Správce odpovídá za dodržování povinností kladených Obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených Obecným nařízením.

Zpracovatelé

Zpracovávají osobní údaje dle pokynů a potřeb správců. Patří mezi ně webmaster, poskytovatel webhostingových služeb. Mezi zpracovatelem a správcem existuje smluvní vztah.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Dle interní analýzy nemáme povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení…)
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá majitel firmy Pavel Ludvík (Tel.: +420 739 610 056, e-mail: info@ludvik-okna.cz)

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování záruky 36 měsíců) a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

 1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 2. právo osobní údaje opravit či doplnit
 3. právo požadovat omezení zpracování
 4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 5. právo požadovat přenesení údajů
 6. právo na přístup k osobním údajům
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
 9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Žádost o přenositelnost údajů

Pokud chcete požádat o přenos svých údajů (tedy těch co jste vy sami zadali), kontaktujte nás na info@ludvik-okna.cz.

Vznesení námitky

Pokud chcete vznést námitku, kontaktujte nás na info@ludvik-okna.cz.

Žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud chcete odvolat souhlas, kontaktujte nás na info@ludvik-okna.cz.

Žádost o odstranění osobních údajů (právo být zapomenut)

Pokud chcete kompletně vymazat svoje data z našich databází, kontaktujte nás na info@ludvik-okna.cz.