DŘEVĚNÉ DVEŘE GOLD 78, 92

DŘEVĚNÉ DVEŘE GOLD 78, 92

Dřevěné dveře GOLD 78, 92
  • 2-3 SKLA
  •  0.9 W/m²K TEPELNÝ PROSTUP Ud
  • 78-92 mm STAVEBNÍ HLOUBKA

Dveře mají rámovou konstrukci křídla a jsou vyrobeny z vícevrstvého lepeného eurohranolu o tloušťce 78/138 nebo 92/138 mm. Součinitel prostupu tepla celých dveří je Ud=0,9 W/m²K u varianty 78 a Ud=0,7 W/m²K u varianty 92. Dveře jsou opatřeny kvalitními panty Baka protect 3D FD 4010, tří až pěti bodovými zámky, mají dvoufalcový práh Weser a zajišťují zvukovou izolaci 36-40 dB.