DŘEVĚNÉ DVEŘE ECONOMY 78

DŘEVĚNÉ DVEŘE ECONOMY 78

Dřevěné dveře ECONOMY 78
  • 2-3 SKLA
  •  1.3 W/m²K TEPELNÝ PROSTUP Ud
  • 78-108 mm STAVEBNÍ HLOUBKA

Dveře mají rámovou konstrukci křídla a jsou vyrobeny z vícevrstvého lepeného eurohranolu o tloušťce 78/108 mm.  Součinitel prostupu tepla celých dveří je Ud=až 1,3 W/m²K. Dveře jsou opatřeny kvalitními panty Triotří až pěti bodovými zámky, mají dvoufalcový práh Weser a zajišťují zvukovou izolaci 36-40 dB.