Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám - Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přechází program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti. Koncem roku 2022 byl pod hlavičku Nová zelená úsporám zařazen i program Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Hlavním účelem dotačního programu Nová zelená úsporám je snížení spotřeby energií rodinných a bytových domů a to formou renovace nebo výstavby nízkoenergetických obytných domů. Velký význam zde hraje zapojení obnovitelných zdrojů energie.

Na co lze využít dotaci Zelená úsporám?

 • Renovace rodinného nebo bytového domu (zateplení střechy, stropů, fasády, podlahy, výměna oken a dveří)
 • Stavba pasivních domů (rodinný nebo bytový dům)
 • Pořízení rodinného domu nebo bytu, který má nízkou energetickou spotřebu
 • Fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy a venkovní stínící technika
 • Nádrže, které zachytávají dešťovou vodu
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Úsporný ohřev
 • Rekuperace - systém větrání, který získává zpětně teplo
 • Výměna zdrojů dodávajících teplo za tepelná čerpadla, kotle využívající biomasu nebo připojení na systém centrálního vytápění
 • Stanice, které slouží k dobíjení osobních elektromobilů
 • Sázení stromů na veřejném prostranství u bytových domů


Kdo může být žadatel o dotaci?

 • Majitelé rodinného nebo bytového domu
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva
 • Obce a města, které vlastní  rodinný nebo bytový dům
 • Vlastníci bytových jednotek, kteří byli pověřeni
 • Ti, kteří nabyli bytové jednotky nebo rodinné domy
 • Příspěvkové organizace, které byly zřízeny územními samosprávnými celky


Jak postupovat při žádosti o dotaci?

Předtím než požádám o dotaci

Ještě než se rozhodnete o dotaci požádat, zvažte jestli pro vás bude opravdu výhodná. U každé dotace musíte přizpůsobit svůj projekt příslušným podmínkám dotace. Na stránkách projektu Nová zelená úsporám máte na výběr několik druhů dotací. Poraďte se s projektantem a odborníkem na energie

Předtím než začnete realizovat váš projekt, je potřeba zjistit, zda-li splňujete podmínky pro realizaci. Nachystejte si podklady, které budete muset doložit k žádosti

Než se vrhnete na samotnou žádost o podporu, nachystejte si povinné přílohy. Žádost i přílohy musí být podány digitální formou, přes informační systém. Podání žádosti přes identitu občana. K podání žádosti je potřeba mít tzv. elektronickou identifikaci. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci.
Žádost o dotaci podléhá kontrole. Zaměstnanci Státního fondu životního prostředí překontrolují správnost dokumentů po formální stránce.
Počkejte až vaši žádost schválí. Pokud je vaše žádost v pořádku, obdržíte do emailové schránky akceptující dopis. Dejte si pozor při výběru dodavatele, výrobků i materiálu

Levná varianta se vám nemusí vždy vyplatit. Proto věnujte zvýšenou pozornost tomu jakého dodavatele, výrobek a materiál zvolíte pro svůj projekt.
Doložte provedené práce.

Po provedení všech prací, nahrajte do informačního systému dokumenty související s realizací. Počkejte si na výplatu dotace.

Po schválení dotace ministrem životního prostředí, dojte k čerpání prostředků a to formou bezhotovostního převodu.

Nová zelená úsporám Light

Od ledna 2023 si mohou důchodci, invalidé a osoby pobírající příspěvek na bydlení zažádat o dotaci, která má podpořit snížení výdajů na energie.

Státní dotace, finanční pomoc na zateplení fasády, střechy, stropů či podlah, výměna oken a vchodových dveří (právě s tím vám můžeme pomoci). To vše přinese okamžité snížení spotřeby energií na vytápění

Získejte až 100 % nákladů na výměnu oken a dveří s dotací NZÚ Light, výše dotace až 150.000,- Kč. 

POZOR – prostředky ve státním programu finanční pomoci jsou omezené. Zavolejte nám co nejdříve, se vším vám poradíme: 776 658 684

 

Zelená úsporám